Nowe mieszkania Łódź

O firmie

Dane firmy

Nazwa: Villa Romanów Sp. z o.o.
Data utworzenia: 12.08.2011
Siedziba spółki: ul. Romanowska nr 55E lok. 17, 91-174 Łódź
Spółka została zarejestrowana przez:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, NIP 5213614846
Urząd Statystyczny: Regon 144337133
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł
Zarząd: Zbigniew Piekarzewski, Małgorzata Warda, Janina Doryń
Numer konta:  Bank PKO BP SA o numerze: 03 1020 3408 0000 4802 0297 0754